Context

Context of Hier beghinnen de titelen d[er] sijn de namen der boeken daer men af spreke[n] sal en[de] oec die capittelen der eerwaerdighen mans bartolome[us] engelsman en[de] een gheoerdent broeder van sinte franciscus oerde. Ende heest xix. boeke[n] die sprekende sijn vande eygenscappen der dingen ...